svetla%202.jpg  .......................................................... 

 Светлана Белчева - управител /стаж в сферата 19г./
iliq.jpg

Инж. Илия Белчев – ръководител дейност отоплителни, газови и ВиК инсталации /стаж в сферата 19г./

Квалификация : строителен инженер по промишлено и гражданско строителство , Висш институт по архитектура и строителство София Допълнителни квалификации:

- топлофикационна авоматика и оборудване Данфос,

- супервайзер по заварки и полагане на газопроводи от PE-HD

- изграждане на газопроводни инсталации по системата Profipress G

- технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и позване на обекти и съоръжения за пренос, съхранение и доставка на природен

газ

- вътрешен одитор на системи по качество,

- квалификация по БДС EN ISO /IEC 17025:2001

- ремонт и проверка на водомери

- заварчик на ъглови шевове

инж. Снежина Топчийска – топлофикатор технолог и проектант /стаж в сферата 17г./

Квалификация: инженер топлинна и масообменна техника, Висш машинно електротехнически институт Варна.

Допълнителни квалификации:

- проектиране на сградни газови инсталации

- технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и позване на обекти и съоръжения за пренос, съхранение и доставка на природен

газ

mimi.jpg

Мария Пехливанова – специалист разпределение на топлинна енергия /стаж в сферата 15г./

Квалификация: Магистър по информатика, БСУ

toshko.jpg

Тодор Василев – консултант програмист /стаж в сферата 22 г./

Квалификация: магистър инженер по елекртоника и автоматика специалност изчислителна техника, Висш машинно електротенхически институт

Допълнителни квалификации:

- задължения и дейности по безопасност и здраве при работа

bobi%20(1).jpg

Божидар Белев Габровски – оператор база ИРРО и монтьор на газови, отоплителни и ВиК инсталации /стаж в сферата 15г./

Квалификация: Магистър по икономика, специалност финанси, Университет за национално и световно стопанство София

Допълнителни квалификации:

- mонтьор на сградни газови инсталации на природен газ

- tехнически правила и нормативи за проектиране, изграждане и позване на обекти и съоръжения за пренос, съхранение и доставка на природен

газ

tqnko.jpg

Тянко Бойчев – монтьор на отоплителни, газови и ВиК инсталации /стаж в сферата 14г./

Квалификация: монтажник на ВиК инсталации , Строителен техникум „Хр. Ботев” София,

Допълнителни квалификации:

- заварчик на тръби отPE-HD , спойчик на тръби , ремонт и проверка на водомери технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и позване на обекти и съоръжения за пренос, съхранение и доставка на природен газ

dora.jpg

Дора Кочарова – касиер счетоводител /стаж в сферата 10г./

Квалификация: Бакалавър , специалност Информатика, БСУ,

Диана Найденова – ръководител офис ІІ /стаж в сферата 14г./

Квалификация: електрообзавеждане на промишлени предприятия, Техникум по механотехника „Н. Й.Вапцаров”

Николай Райчев – оператор база данни офис гр. Сливен /стаж в сферата 4г./

Квалификация: Магистър КММ, ТУ гр. Варна

sasho.jpg

Александър Тонев – специалст обработка данни /стаж в сферата 9г./

Квалификация: бакалавър топлотехника, Технически университет София