Политика по управление

"БЕЛЧЕВСТРОЙ" ЕООД е основана през 1997г. Услугите й са насочени към строителните предприемачи и собствениците на жилища в следните направления :

  • Проектиране, изграждане, монтаж и обслужване на газоснабдителни системи и газови инсталации в сгради, работещи с природен газ (удостоверение No 512/ 17.12.2005г.)

  • изграждане и ремонт на отоплителни инсталации

  • изграждане и ремонт на ВИК инсталации

  • дялово разпределние на разходи за отопление и битово горещо водоснабдяване

  • монтаж и отчитане на измервателни уреди с дистанционно отчитане

  • продажба на електричека енергия на свободния пазар

Дружеството e едно от водещите в областта на отчитане и измерване на топлоенергия и вода. Компанията е единствената, която е лицензирана с голямо разнообразие от измервателни уреди: Techem, Siemens, Qvedis, Apator metra, Rossweiner. Фирмата разполага с мрежа от офиси в Бургас, Сливен, Велико Търново, Истанбул.

Компанията участва в редица проекти от национално значение в сферата на реконструкция и монтаж на отоплителни и ВиК инсталации. Натрупания опит от работа на големи представителни обекти, доказаната ефективност на реализираните проекти и умението да се осигури тяхната безаварийна работа е гаранция за качеството на работа на екипите на фирмата. Белчевстрой се утвърди като дългогодишен надежден партньор на Techem, Овергаз, Vaillant, Viega,Danfoss и др. Влагането на висококачествени материали от водещи eвропейски производители и опита на специалистите ни гарантират високо ниво на изпълнение при изграждането и ремонта на газови, отоплителни и ВиК инсталации.

Белчевстрой се стреми да предлага иновативни услуги на своите клиенти. Още с встъпването си в сферата на дяловото разпределение на разходи за отопление и топла вода фирмата изключи от своето портфолио услугите с изпарители и едносензорни уреди, които са с по-нисък клас на точност. Белчевстрой е сред първите, въвели дистанционното отчитане на водомери и топломери.

Белчевстрой напрекъснато усъвършенства работните и управленските процеси. През 2012г. дружеството въведе интегрирана система за управление на качеството ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004 (БДС ISO 19001:2005). Внедрена е система за анализ и моделиране на бизнес процесите, адаптирана за управление на взаимоотношенията с клиенти.