Нормативни документи

Наредба за топлоснабдяване и методика за дялово разпределение

Закон за енергетика

Актуални закони касаещи управлението на етажната собственост, може да намерите на страницата на нашшите партньори "Сдружение с нестопанска цел Асоциация на домоуправителите".

Нормативни документи .