Дистанционно отчитане

Системната техника все повече се налага на световния пазар. Тя представлява уреди и софтуер, които позволяват отчитането на измервателни уреди без да е необходимо посещението на отчетник в дома на потребителя. Може де се прилага отчитане чрез радиосигнал, Мbus, GPRS, Интернет. С нея могат да се отчитат водомери, топломери, газомери, електромери. Предлаганите от нас уреди имат живот на батерията над 10 години.

- При теч на вода системата подава информация за това при отчитането. В много случай по този начин се обръща внимание на потребителите за повредени кранове в тоалетното казанче, сифони. Отстраняването на този невидим понякога проблем за потребителя води до намаляване на разхода на вода.

- Сметките са коректни, защото няма неотчетени имоти, като данните се предават и на ВиК и на Топлофикация.

- Елиминира се субективният фактор от грешки при отчитането поради лоша видимост или некоректен инкасатор, както и при въвеждането на данните в компютъра. Спира се корекцията на сметки поради грешки, загуба на данни.

- Намаляване на допълнителните разходи – отпада проблема с договаряне и заплащане на допълнително отчитане.

Вследствие на посочените причини отчетите са точни , Ние консултираме, изграждаме, контролираме, ремонтираме, заменяме и постоянно информираме Вас за новостите в технологията. Ние можем да планираме, изпълним и консултираме решения за системна техника (system engineering solutions) с радио или кабел, M-Bus или Open Metering Standard, фиксирана мрежа или мобилно отчитане с walk-by или drive-by .

Разработването и производството на измервателните уреди , електрониката и радиомодулите се извършва в заводи в Европейския съюз.

Системата позволява да се отчитат уреди от различни производители и да се избегне монополизма на един производител.

В случай, че предложението ни Ви заинтересува, можем да се срещнем и да Ви представим по-подробно системата и начините на работа.

Дистанционно отчитане .