Вентили

ПРОДУКТИ Ед.цена в лв. с ДДС
ТЕРМОСТАТНИ ВЕНТИЛИ
Тeрмостатен вентил 1/2” /Росвайнер, Хъниуел, Данфос,Сименс/  17,00
Тeрмостатен вентил 3/4” /Росвайнер, Хъниуел, Данфос, Сименс /  22,00
Teрмостатна глава /Росвайнер, Хъниуел, Данфос, Сименс /  17,00

Монтаж *

- на термостатен вентил 

- на термостатна глава 

10,00

2,00

Хидравлична проба, след монтаж на термостатен вентил  25,00
Промивка на термостатен вентил, с вкл.подмяна на клапанна вложка *  15,00

* към цената на услугата се добавя цена за индивидуално посещение 8,00

Вентили .