Апартаментни топломери
ПРОДУКТИ  Ед.цена в лв. с ДДС
ТОПЛОМЕРИ TECHEM

Турбинков топломер “Compact V”/ “Compact V е” vario S III с вграден модул за дистанционен отчет Qn 0,6/1,5m3/h с включени водопроводни части - характеристики  290,00
Ултразвуков топломер Radio 3 3.2.1 (Multical 302) с вграден модул за дистанционен отчет Qn 0,6 m3/h с вкл. водопроводни части - характеристики 410,00
Ултразвуков топломер Ultra S3 Qn 0,6 m3/h с вкл. водопроводни части - характеристики  465,00


ТОПЛОМЕРИ  SIEMENS  PDF цялостна характеристика
ТОПЛОМЕРИ  SIEMENS - турбинкови с вграден радио модул Walk By (868 MHz)   
Топломер WFM551-E000H0, Qn = 0,6 m³/h, дължина 110 mm, присъединяване 3/4", Сензори 1,5 м; Несменяема батерия, В комплект с радио модул WalkBy  345,00
Топломер WFM552-E000H0, Qn = 1,5 m³/h, дължина 110 mm, присъединяване 3/4", Сензори 1,5 м; Несменяема батерия; В комплект с радио модул WalkBy  350,00
Топломер WFM553-J000H0, Qn = 2,5 m³/h, дължина 130 mm, присъединяване 1", Сензори 1,5 м; Несменяема батерия; В комплект с радио модул WalkBy  365,00
ТОПЛОМЕРИ  SIEMENS - турбинкови с възможност за радио модул Walk By (868 MHz) 
Топломер WFM501-E000H0, Qn = 0,6 m³/h, дължина 110 mm, присъединяване 3/4", Сензори 1,5 м; Несменяема батерия, Възможност за монтаж на радио модул WalkBy  280,00
Топломер WFM502-E000H0, Qn = 1,5 m³/h, дължина 110 mm, присъединяване 3/4", Сензори 1,5 м; Несменяема батерия; Възможност за монтаж на радио модул WalkBy  270,00
Топломер WFM503-J000H0, Qn = 2,5 m³/h, дължина 130 mm, присъединяване 1", Сензори 1,5 м; Несменяема батерия; Възможност за монтаж на радио модул WalkBy  290,00
Walk By радио модул за топломер WFZ566.OK  147,00
ТОПЛОМЕРИ  SIEMENS - ултразвукови с вграден радио модул Walk By (868 MHz)
Топломер ултразвуков HMR500A11080 00200 WFZ166.OK, Qn = 0,6 m³/h, дължина 110 mm, присъединяване 3/4", Сензори 1,5 м; Несменяема батерия, В комплект с радио модул WalkBy  430,00
ТОПЛОМЕРИ  SIEMENS - ултразвукови
Ултразвуков топломер WSM506-0E, Qn = 0,6 m³/h, дължина 110 mm, присъединяване 3/4", Сензори 1,5 м; Сменяема батерия 11 год.  315,00
Ултразвуков топломер WSM515-0E, Qn = 1,5 m³/h, дължина 110 mm, присъединяване 3/4", Сензори 1,5 м; Сменяема батерия 11 год. 320,00
Ултразвуков топломер WSM525-0E, Qn = 2,5 m³/h, дължина 130 mm, присъединяване 1", Сензори 1,5 м; Сменяема батерия 11 год.  325,00
Топломер ултразвуков UH50-A05C-EN06-E OH-E000-M2A , Qn = 0,6 m³/h, дължина 110 mm, присъединяване 3/4", Сензори и контролен кабел 1,5 м; батерия 11 години.  510,00
Топломер ултразвуков UH50-A21C-EN06-E OH-E000-M2A , Qn = 1,5 m³/h, дължина 110 mm, присъединяване 3/4", Сензори и контролен кабел 1,5 м; батерия 11 години. 510,00
Топломер ултразвуков UH50-A36C-EN06-E OH-E000-M2A , Qn = 2,5 m³/h, дължина 130 mm, присъединяване 3/4", Сензори и контролен кабел 1,5 м; батерия 11 години.
530,00
ТОПЛОМЕРИ  SHARKY 775  PDF цялостна характеристика
ТОПЛОМЕРИ SHARKY 775 - ултразвукови
Ultra Sonic Heat Meter 775 – MWh с вградено радио 868,95 МHz , Батерия (A-cell) до 11 години с включено радио , Сензори Pt500
SHARKY 775 – qp 0,6 – 110 mm – DN 15 – PN 25 – 130° - 5,2mm/ 2m 
420,00
SHARKY 775 – qp 1,5 – 110 mm – DN 15 – PN 25 – 130° - 5,2mm/ 2m  425,00
SHARKY 775 – qp 2,5 – 130 mm – G 1” – DN 20 – PN 25 – 130° - 5,2mm/ 2m  450,00

* към цената на услугата се добавя цената за индивидуално посещение - 8 лв.

Апартаментни топломери .