Водомери
ПРОДУКТИ  Ед.цена в лв. с ДДС
Водомер AP vario 3, Qn1.5m3/h, L110 mm, 1/2”, за топла/студена вода, подготвен за дистанционен отчет  34,00
Водомер AP vario 3, Qn2.5m3/h, L130 mm, 3/4”, за топла/студена вода, подготвен за дистанционен отчет  38,00
Радиомодул за водомер AP vario 3*  35,00
Радиоводомер AP vario 3, Qn1.5m3/h (комплексна цена) 91,00
Радиоводомер AP vario 3, Qn2.5m3/h (комплексна цена)  95,00
Монтаж на водомер*  15,00
Активиране на радиофункция на водомер * 2,00
Демонтаж - на водомер, с поставяне на водомер на клиента*  15,00
Подмяна на спирателен кран преди водомера*  40,00
Пломбиране на водомер* 4,00

Метрологична проверка на водомер* 

В цената са включени: демонтаж, проверка от лицензирана лаборатория, монтаж и пломбиране

24,00

* към цената на услугата се добавя цената за индивидуално посещение - 8 лв.

Водомери  .