Разпределители
ПРОДУКТИ  Ед.цена в лв. с ДДС
Радиоразпределител Techem data III / vario S III* 32,00
Радиоразпределител Techem data III /vario S III с изнесен дисплей*  57,00
Радиораззпределител Siemens*  42,00
Монтаж /Преместване на разпределител /вкл.заснемане, монтаж, програмиране/ *        7,00
Активиране на радиофункция на разпределител * 6,00
Демонтаж на разпределител *  2,00

* към цената на услугата се добавя цената за индивидуално посещение - 8 лв.

Предимства:

  • Двусензорен, за измерване на температурата на радиатора и в помещението;
  • Вграден радиомодул, който може да се активира по всяко време;
  • Възможност да се отчита дистанционно, без да е необходим достъп до жилището;
  • Защитава от опити за манипулация и дава сигнал при демонтаж;
  • С гарантирано качество
  • Изключва риска от човешка грешка при отчет;
  • По-бързо изготвяне на изравнителната сметка за разходите за отопление.

Разпределители .