Смяна на автоматичен обезвъздушител

Признак за повреда на автоматичните обезвъздушители в инсталации оборудвани със системи за обезвъздушаване е неравномерното топлоотдаване .Проблемът се усеща предимно на последните етажи на сградата.

Заявете услугата в Офис на Белчевстрой  , като съобщите:

  • име и точен адрес,

  • телефон за контакт,

  • описание на възникналия проблем

  • Необходимо е да се ангажирате с осигуряването на достъп до апартаментите от последния етаж на сградата, в които са монтирани елементи от системата за обезвъздушаване. 


Услуга

Цена, лв.
без ДДС

ДДС, лв.

Цена, лв.
с ДДС

Смяна  на 1 брой автоматичен
обезвъздушител
*

14,17

2,83

17,00

Смяна  на 1 брой автоматичен
обезвъздушител със спирателен кран
*

26,67

5,33

32,00

Изпразване и пълнене на отоплителна инсталация от абонатна станция  при необходимост от поставяне на кран

20,83

4,17

25,00

* към цената на услугата се добавя цена за индивидуално посещение 8,00


Цената на услугата включва автоматичен обезвъздушител и материали.

Смяна на автоматичен обезвъздушител .