Оглед при авария

Оглед за отстраняване на повреда във вътрешни отоплителни инсталации (ВОИ) и инсталации за битова гореща вода (БГВ) 

Топлофикация е длъжна да отстранява повреди , касаещи абонатната станция до последната спирателна арматура преди разпределителната мрежа. Ремонтните дейности на сградните инсталации за отопление и топла вода (БГВ) са грижа на собствениците на имоти от етажната собственост.

След оглед на място нашите специалисти ще локализират аварията и ще препоръчат решения за възстановяване на нормалната работа на инсталацията.

Заявете услугата в Офис на Белчевстрой  , като съобщите:

  • име и точен адрес,
  • телефон за контакт,
  • описание на възникналия проблем
Оглед за отстраняване на повреда Цена, лв/час
без ДДС
ДДС, лв. Цена, лв /час
с ДДС
Оглед за отстраняване на повреда
на вътрешна отоплителна инсталация
 
(ВОИ) или БГВ инсталация
*
20,83 4,17 25,00

* към цената на услугата се добавя цена за индивидуално посещение 8,00

При извършване на ремонт от страна на Белчевстрой, стойността на огледа се приспада от цената на ремонта (става безплатен).

Оглед при авария .