Монтаж на термовентил

Смяна на радиаторен кран с термовентил

За да управлявате по-добре енергийните разходи, е важно да следите за нормалната работа на регулиращата арматура.С обикновения радиаторен кран Вие включвате и изключвате радиатора по Ваше желание. С термовентила се осъществява на практика икономията на енергия във Вашето жилище. Той регулира температурата в помещенията, по зададена от вас програма или температурен режим. Може да се управлява и дистанционно.

Затова сменете стария кран с термовентил.

Заявете услугата в Офис на Белчевстрой  , като съобщите:

  • име и точен адрес,

  • телефон за контакт,

  • описание на възникналия проблем,


Услуга

Цена, лв.
без ДДС

ДДС, лв.

Цена, лв.
с ДДС

Смяна на радиаторен 
вентил с източване и запълване
на инсталацията за 1 брой
*

29,17

5,83

35,00

Смяна на радиаторен 
вентил за всеки следващ и без източване на инсталацията
*

8,33

1,67

10,00

Смяна  на радиаторен 
кран с източване и запълване
на инсталацията за 1 брой
*

29,17

5,83

35,00

Смяна  на радиаторен 
кран за всеки следващ и без източване на инсталацията
*

8,33

1,67

10,00

Смяна  на термостатна глава*

1,67

0,33

2,00

* към цената на услугата се добавя цена за индивидуално посещение 8,00

В цената на услугата са включени всички дейности по монтаж и обезопасяване чрез източване и запълване на инсталацията без стойността на нов радиаторен вентил или кран.Монтаж на термовентил .