Диагонално свързване на радиатор

Направа на диагонално свързване на отоплително тяло

Причина за студените радиатори (наполовина или неравномерно затоплени) най-често е втвърдени отлагания от отоплителната инсталация (запушване на радиатора) , причинено от едностранното им свързване. Диагоналната връзка на радиатора осигурява постоянна циркулация през цялото отоплително тяло.

Заявете услугата в Офис на Белчевстрой  , като съобщите:

  • име и точен адрес,

  • телефон за контакт,

  • описание на възникналия проблем,

Услуги

Цена, лв.
без ДДС

ДДС, лв.

Цена, лв.
с ДДС

диагонално свързване на панелен/ алуминиев радиатор *

20,83

4,17

25,00

диагонално свързване на чугунен радиатор *

29,17

5,83

35,00

Изпразване и пълнене на отоплителна инсталация от абонатна станция  *

20,83

4,17

25,00

В стойността не са включени материалите.Диагонално свързване на радиатор .