Изолиране на щранг-лира

Ако Вие и всички собственици на имоти (апартаменти) под и над Вашия, не желаете да ползвате топлинна енергия, отдавана от щранг-лира и има техническа възможност за изключване, можете да заявите услугата „Изолиране на щранг-лира“. Услугата се извършва само в извънотоплителен сезон.


За заявяване на услугата е необходимо съгласие на всички засегнати собственици от етажната собственост (апартаментите под и над Вашия).

Белчевстрой ще изолира щранга от сградната инсталация и ще възстанови топлоснабдяването към останалите части на сградата. 

Услугата се заявява от упълномощено от собствениците на сградата лице в Офис на Белчевстрой. За изпълнение на услугата е необходимо да посочите и предоставите:

  • отговорно лице за осигуряване на достъп до общи части в приземните и/или избените части на сградата, 

  • телефон за контакт,

  • списък с адресите и телефоните на собствениците на имоти, за които ще се изолира щранг-лира, 

  • списък с подписи, удостоверяващи съгласие на всички засегнати собственици.

Заплащането се извършва при подаване на заявлението съгласно ценоразписа:

Срокът за изпълнение е 15 дни и се съгласува до 2 работни дни от постъпване на Вашето искане.

Услуга

Цена, лв.
без ДДС

ДДС, лв.

Цена, лв.
с ДДС

Изолиране на щранг-лира с източване
и запълване на инсталация за 1 брой

180,00

36,00

216,00

Изолиране на щранг-лира за всяка
следваща

90,00

18,00

108,00

* към цената на услугата се добавя цена за индивидуално посещение 8,00

Изолиране на щранг-лира .