Обезвъздушаване

Обезвъздушаване на инсталация за отопление и битова гореща вода 

Ако части от отоплителните тела са студени или неравномерно затоплени, а топлата вода достига желаната температура след продължително източване, това най-често се дължи на наличния въздух в инсталацията.

С услугата се предприемат мерки по обезвъздушаване на съоръженията и възстановяване на нормалното топлоснабдяване. 

Позвънете на телефон в Офис на Белчевстрой и заявете услугата, като съобщите:

  • име и точен адрес,

  • телефон за контакт,

  • описание на възникналия проблем,

Важно е да осигурите достъп до Вашия имот и до имота на последния етаж по Вашата вертикала (при проблеми с БГВ).

При периодично повтарящи се проблеми, свързани с обезвъздушаване на инсталациите, виж Монтаж на автоматичен обезвъздушител на инсталация за отопление и БГВ  и Монтаж на автоматичен обезвъздушител за отоплително тяло .

Услуги

Цена, лв
без ДДС

ДДС, лв.

Цена, лв
с ДДС

Обезвъздушаване на отоплителна инсталация*   

16,67

3,33

20,00**

Локално обезвъздушаване на 
отоплително тяло или щранг БГВ
*   

8,33

1,67

10,00

Локално обезвъздушаване за  
всяко следващо отоплително тяло или щранг
* 

4,17  

0,83

5,00


* към цената на услугата се добавя цена за индивидуално посещение 8,00

** цената е в лева на часОбезвъздушаване .