Промивка на вентил

Промивка на термостатен вентил, с вкл.подмяна на клапанна вложка

Когато в отоплителната инсталация попаднат твърди чатици, те често се задържат на клапанната вложка на вентилите. Това възпрепятства изключването на отоплителното тяло след вентила. Налага се промивка на вентила и подмяна на вложката. Услугата се извършва в отоплителен сезон без източване на системата.

Позвъните в Офис на Белчевстрой и заявете услугата, като съобщите:

  • име и точен адрес,

  • телефон за контакт ,

  • описание на поръчката.

Услуга

Цена, лв
без ДДС

ДДС, лв.

Цена, лв
с ДДС

Промивка на термостатен вентил, с вкл.подмяна на клапанна вложка *

12,50

2,50

15,00

* към цената на услугата се добавя цена за индивидуално посещение 8,00Промивка на вентил .