Ремонт на отоплителни тела .

Подкатегории

 • Затапване на отоплително тяло

  При предстоящ ремонт или при авария (пробив на отоплително тяло ) се налага да се изолира отоплително тяло.

  Позвъните в Офис на Белчевстрой и заявете услугата, като съобщите:

  • име и точен адрес,

  • телефон за контакт ,

  • описание на поръчката.

  Услуга

  Цена, лв
  без ДДС

  ДДС, лв.

  Цена, лв
  с ДДС

  Отсъединяване на радиатор 
  без източване и запълване на инсталацията
  *

  20,83

  4,17

  25,00

  Отсъединяване на радиатор 
  с източване и запълване на инсталацията *

  41,67

  8,33

  50,00

  * към цената на услугата се добавя цена за индивидуално посещение 8,00

 • Преместване на радиатор

  Преместване на отклонения /аншлуси/ за радиатор

  За клиентите ни които желаят преместване на радиатори предлагаме рязане и скъсяване на тръбите максимално близо до вертикалният щранг на парното или съответно удължаването им.

  Ние можем да демонтираме старите радиатори и затапим тръбите на отоплителната инсталация. Можем да източим и напълним абонатната станция, без значение от кой вид и модел е тя.

  Преместване на отклонения

  /аншлуси/

  Цена, лв
  без ДДС

  ДДС, лв.

  Цена, лв
  с ДДС

  Местене на радиатор на разстояние до 2м  

  58,83

  11,67

  70,00

   Местене на радиатор на разстояние до 4м  

  66,67

  13,33

  80,00

  * към цената на услугата се добавя цена за индивидуално посещение 8,00

  В цената не са включени материали. • Промивка на вентил

  Промивка на термостатен вентил, с вкл.подмяна на клапанна вложка

  Когато в отоплителната инсталация попаднат твърди чатици, те често се задържат на клапанната вложка на вентилите. Това възпрепятства изключването на отоплителното тяло след вентила. Налага се промивка на вентила и подмяна на вложката. Услугата се извършва в отоплителен сезон без източване на системата.

  Позвъните в Офис на Белчевстрой и заявете услугата, като съобщите:

  • име и точен адрес,

  • телефон за контакт ,

  • описание на поръчката.

  Услуга

  Цена, лв
  без ДДС

  ДДС, лв.

  Цена, лв
  с ДДС

  Промивка на термостатен вентил, с вкл.подмяна на клапанна вложка *

  12,50

  2,50

  15,00

  * към цената на услугата се добавя цена за индивидуално посещение 8,00 • Обезвъздушаване

  Обезвъздушаване на инсталация за отопление и битова гореща вода 

  Ако части от отоплителните тела са студени или неравномерно затоплени, а топлата вода достига желаната температура след продължително източване, това най-често се дължи на наличния въздух в инсталацията.

  С услугата се предприемат мерки по обезвъздушаване на съоръженията и възстановяване на нормалното топлоснабдяване. 

  Позвънете на телефон в Офис на Белчевстрой и заявете услугата, като съобщите:

  • име и точен адрес,

  • телефон за контакт,

  • описание на възникналия проблем,

  Важно е да осигурите достъп до Вашия имот и до имота на последния етаж по Вашата вертикала (при проблеми с БГВ).

  При периодично повтарящи се проблеми, свързани с обезвъздушаване на инсталациите, виж Монтаж на автоматичен обезвъздушител на инсталация за отопление и БГВ  и Монтаж на автоматичен обезвъздушител за отоплително тяло .

  Услуги

  Цена, лв
  без ДДС

  ДДС, лв.

  Цена, лв
  с ДДС

  Обезвъздушаване на отоплителна инсталация*   

  16,67

  3,33

  20,00**

  Локално обезвъздушаване на 
  отоплително тяло или щранг БГВ
  *   

  8,33

  1,67

  10,00

  Локално обезвъздушаване за  
  всяко следващо отоплително тяло или щранг
  * 

  4,17  

  0,83

  5,00


  * към цената на услугата се добавя цена за индивидуално посещение 8,00

  ** цената е в лева на час • Изолиране на щранг-лира

  Ако Вие и всички собственици на имоти (апартаменти) под и над Вашия, не желаете да ползвате топлинна енергия, отдавана от щранг-лира и има техническа възможност за изключване, можете да заявите услугата „Изолиране на щранг-лира“. Услугата се извършва само в извънотоплителен сезон.


  За заявяване на услугата е необходимо съгласие на всички засегнати собственици от етажната собственост (апартаментите под и над Вашия).

  Белчевстрой ще изолира щранга от сградната инсталация и ще възстанови топлоснабдяването към останалите части на сградата. 

  Услугата се заявява от упълномощено от собствениците на сградата лице в Офис на Белчевстрой. За изпълнение на услугата е необходимо да посочите и предоставите:

  • отговорно лице за осигуряване на достъп до общи части в приземните и/или избените части на сградата, 

  • телефон за контакт,

  • списък с адресите и телефоните на собствениците на имоти, за които ще се изолира щранг-лира, 

  • списък с подписи, удостоверяващи съгласие на всички засегнати собственици.

  Заплащането се извършва при подаване на заявлението съгласно ценоразписа:

  Срокът за изпълнение е 15 дни и се съгласува до 2 работни дни от постъпване на Вашето искане.

  Услуга

  Цена, лв.
  без ДДС

  ДДС, лв.

  Цена, лв.
  с ДДС

  Изолиране на щранг-лира с източване
  и запълване на инсталация за 1 брой

  180,00

  36,00

  216,00

  Изолиране на щранг-лира за всяка
  следваща

  90,00

  18,00

  108,00

  * към цената на услугата се добавя цена за индивидуално посещение 8,00

 • Монтаж на радиатори и вентили

  Монтаж / подмяна на отоплителни тела (добавяне на ребра / глидери ) и спирателни кранове.

  Ако планирате смяна на отоплителните тела с по-модерни и по-високо ефективни, нуждаете се от монтаж на ново отоплително тяло поради неизправност на старото, заявете тази услуга в офиса ни.
  В случай че не разполагате с подходящите по вид и характеристики отоплителни тела и се затруднявате с избора им , предлагаме оглед на място и консултиране, за да сте сигурни в правилния избор при закупуване.

  Извършваме също доставка на стоманени и алуминиеви радиатори заедно с всички необходими материали по монтажа . Заявените отоплителни тела се заплащат предварително и се доставят безплатно при изпълнение на услугата. 
  При нужда от добавяне на глидери/ребра/ на алуминиеви радиатори, смяна на термовентили, термоглави и обезвъздушители, можем да свършим бързо и професионално работа, без значение от големината на радиаторите ви. Белчевстрой ЕООД разполага с богат арсенал от висококачествени инструменти за монтаж, ремонт и смяна на алуминиеви и панелни/стоманени/ радиатори и лири за баня.

  За преместване на отоплително тяло вижте ТУК.

  Фирмата предоставя гаранция за извършената работа и монтираните продукти.

  Позвънете на телефон в Офис на Белчевстрой и заявете услугата, като съобщите:

  • име и точен адрес,

  • телефон за контакт,

  • описание на възникналия проблем,

  Уведомете за предстоящия ремонт упълномощения представител на етажната собственост, ако услугата се изпълнява по време на отоплителния сезон и изисква източване и запълване на инсталацията.

  Услуги

  Цена, лв
  без ДДС

  ДДС, лв.

  Цена, лв
  с ДДС

  Монтаж на радиатор при съществуващи изводи *

  37,50

  7,50

  45,00

  Демонтаж на радиатор *

  8,33

  1,67

  10,00

  Изпразване и пълнене на отоплителна инсталация от абонатна станция 

  20,83

  4,17

  25,00

  * към цената на услугата се добавя цена за индивидуално посещение 8,00

  В цената не са включени материали.

 • Диагонално свързване на радиатор

  Направа на диагонално свързване на отоплително тяло

  Причина за студените радиатори (наполовина или неравномерно затоплени) най-често е втвърдени отлагания от отоплителната инсталация (запушване на радиатора) , причинено от едностранното им свързване. Диагоналната връзка на радиатора осигурява постоянна циркулация през цялото отоплително тяло.

  Заявете услугата в Офис на Белчевстрой  , като съобщите:

  • име и точен адрес,

  • телефон за контакт,

  • описание на възникналия проблем,

  Услуги

  Цена, лв.
  без ДДС

  ДДС, лв.

  Цена, лв.
  с ДДС

  диагонално свързване на панелен/ алуминиев радиатор *

  20,83

  4,17

  25,00

  диагонално свързване на чугунен радиатор *

  29,17

  5,83

  35,00

  Изпразване и пълнене на отоплителна инсталация от абонатна станция  *

  20,83

  4,17

  25,00

  В стойността не са включени материалите. • Монтаж на термовентил

  Смяна на радиаторен кран с термовентил

  За да управлявате по-добре енергийните разходи, е важно да следите за нормалната работа на регулиращата арматура.С обикновения радиаторен кран Вие включвате и изключвате радиатора по Ваше желание. С термовентила се осъществява на практика икономията на енергия във Вашето жилище. Той регулира температурата в помещенията, по зададена от вас програма или температурен режим. Може да се управлява и дистанционно.

  Затова сменете стария кран с термовентил.

  Заявете услугата в Офис на Белчевстрой  , като съобщите:

  • име и точен адрес,

  • телефон за контакт,

  • описание на възникналия проблем,


  Услуга

  Цена, лв.
  без ДДС

  ДДС, лв.

  Цена, лв.
  с ДДС

  Смяна на радиаторен 
  вентил с източване и запълване
  на инсталацията за 1 брой
  *

  29,17

  5,83

  35,00

  Смяна на радиаторен 
  вентил за всеки следващ и без източване на инсталацията
  *

  8,33

  1,67

  10,00

  Смяна  на радиаторен 
  кран с източване и запълване
  на инсталацията за 1 брой
  *

  29,17

  5,83

  35,00

  Смяна  на радиаторен 
  кран за всеки следващ и без източване на инсталацията
  *

  8,33

  1,67

  10,00

  Смяна  на термостатна глава*

  1,67

  0,33

  2,00

  * към цената на услугата се добавя цена за индивидуално посещение 8,00

  В цената на услугата са включени всички дейности по монтаж и обезопасяване чрез източване и запълване на инсталацията без стойността на нов радиаторен вентил или кран. • Монтаж на обезвъздушител

  Монтаж на обезвъздушител (ръчен/автоматичен) на отоплително тяло

  Причина за неравномерното затопляне на отоплителните тела най-често е наличието на въздух в тях или едностранно свързан радиатор. С монтаж на обезвъздушители ще изчезнат проблемите със студените радиатори и ще осигурите ефективност на отоплението.

  Ако желаете оборудване на отоплителните тела с обезвъздушители, нашите специалисти ще Ви предложат, доставят и монтират най-подходящите обезвъздушители в удобно за Вас време.

  Заявете услугата в Офис на Белчевстрой  , като съобщите:

  • име и точен адрес,

  • телефон за контакт,

  • описание на вида на отоплителните тела (панелни, чугунени, алуминиеви)


  Услуги

  Цена, лв.
  без ДДС

  ДДС, лв.

  Цена, лв.
  с ДДС

  Монтаж на автоматичен 
  обезвъздушител на панелен радиатор
  *

  16,67

  3,33

  20,00

  Монтаж на автоматичен 
  обезвъздушител на чугунен радиатор
  *

  20,83

  4,17

  25,00

  Монтаж на автоматичен 
  обезвъздушител на алуминиев радиатор
  *

  16,67

  3,33

  20,00

  Монтаж на ръчен 
  обезвъздушител на панелен радиатор
  *

  12,50

  2,50

  15,00

  Монтаж на ръчен 
  обезвъздушител на чугунен радиатор
  *

  16,67

  3,33

  20,00

  Монтаж на ръчен 
  обезвъздушител на алуминиев радиатор*

  12,50

  2,50

  15,00

  Изпразване и пълнене на отоплителна инсталация от абонатна станция 

  20,83

  4,17

  25,00

  * към цената на услугата се добавя цена за индивидуално посещение 8,00

  В цената на услугата са включени обезвъздушител и материали.