Затапване на отоплително тяло

При предстоящ ремонт или при авария (пробив на отоплително тяло ) се налага да се изолира отоплително тяло.

Позвъните в Офис на Белчевстрой и заявете услугата, като съобщите:

  • име и точен адрес,

  • телефон за контакт ,

  • описание на поръчката.

Услуга

Цена, лв
без ДДС

ДДС, лв.

Цена, лв
с ДДС

Отсъединяване на радиатор 
без източване и запълване на инсталацията
*

20,83

4,17

25,00

Отсъединяване на радиатор 
с източване и запълване на инсталацията *

41,67

8,33

50,00

* към цената на услугата се добавя цена за индивидуално посещение 8,00

Затапване на отоплително тяло .