Източване и запълване

Източване и запълване (дрениране) на инсталация за отопление (ВОИ) или битова гореща вода (БГВ)

При аварии и ремонти в инсталациите за отопление или битова гореща вода , с цел да се осигурят условия за ремонт и да се ограничат щетите от течове в сградата, се налага източване на инсталациите.

Позвънете в Офиса на Белчевстрой за ремонт или при авария, като предоставите следната информация:

  • точен адрес

  • описание на ситуацията

  • лице за контакт и телефон за осигуряване на достъп до имота.

Източване и запълване 
на инсталация

Цена, лв/час
без ДДС

ДДС, лв.

Цена, лв /час
с ДДС

източване и запълване 
на  инсталация 
отоплителна (ВОИ)
 и БГВ *

20,83

4,17

25,00


* към цената на услугата се добавя цена за индивидуално посещение 8,00

Източване и запълване .