Ремонт на отоплителни инсталации .

Подкатегории

 • Източване и запълване

  Източване и запълване (дрениране) на инсталация за отопление (ВОИ) или битова гореща вода (БГВ)

  При аварии и ремонти в инсталациите за отопление или битова гореща вода , с цел да се осигурят условия за ремонт и да се ограничат щетите от течове в сградата, се налага източване на инсталациите.

  Позвънете в Офиса на Белчевстрой за ремонт или при авария, като предоставите следната информация:

  • точен адрес

  • описание на ситуацията

  • лице за контакт и телефон за осигуряване на достъп до имота.

  Източване и запълване 
  на инсталация

  Цена, лв/час
  без ДДС

  ДДС, лв.

  Цена, лв /час
  с ДДС

  източване и запълване 
  на  инсталация 
  отоплителна (ВОИ)
   и БГВ *

  20,83

  4,17

  25,00


  * към цената на услугата се добавя цена за индивидуално посещение 8,00

 • Оглед при авария

  Оглед за отстраняване на повреда във вътрешни отоплителни инсталации (ВОИ) и инсталации за битова гореща вода (БГВ) 

  Топлофикация е длъжна да отстранява повреди , касаещи абонатната станция до последната спирателна арматура преди разпределителната мрежа. Ремонтните дейности на сградните инсталации за отопление и топла вода (БГВ) са грижа на собствениците на имоти от етажната собственост.

  След оглед на място нашите специалисти ще локализират аварията и ще препоръчат решения за възстановяване на нормалната работа на инсталацията.

  Заявете услугата в Офис на Белчевстрой  , като съобщите:

  • име и точен адрес,
  • телефон за контакт,
  • описание на възникналия проблем
  Оглед за отстраняване на повреда Цена, лв/час
  без ДДС
  ДДС, лв. Цена, лв /час
  с ДДС
  Оглед за отстраняване на повреда
  на вътрешна отоплителна инсталация
   
  (ВОИ) или БГВ инсталация
  *
  20,83 4,17 25,00

  * към цената на услугата се добавя цена за индивидуално посещение 8,00

  При извършване на ремонт от страна на Белчевстрой, стойността на огледа се приспада от цената на ремонта (става безплатен).

 • Отстраняване на теч / запушване

  Отстраняване на теч/запушване в щранг на отоплителна инсталация или щранг на БГВ инсталации с частична подмяна на тръби 

  Съвременните тръби от полипропилен не задържат котлен камък и натрупвания по стените си. Старите стоманени тръби често са с толкова много отлагания по стените , че правят почти невъзможна циркулацията на топлата вода. Затова често имаме оплаквания от наши клиенти:

  • Когато вляза да се къпя , няма топла вода

  • Топлата вода внезапно свършва, докато мия или съм в банята

  • Дълго време чакам докато дойде топлата вода

  • Мазата ми се пълни с вода от инсталацията

  • В отоплителен сезон тръбите и радиаторите в отделни щрангове са студени

  Разходите за подобни ремонти се разпределят между всички собственици.

  Професионалното изпълнение и опита на нашите специалисти в тази сфера е гаранция за ефективната работа на ремонтираната инсталация за в бъдеще. Важно при изпълнението на ремонта на сградната инсталация е да се осигури достъп до общите части и/или засегнатите имоти в сградата.

  Цената на услугата е по индивидуална оферта след Оглед за отстраняване на повреда във вътрешни отоплителни инсталации (ВОИ) и инсталации за битова гореща вода (БГВ) 

 • Смяна на кран

  Смяна на кран (спирателна арматура) от инсталация за отопление или топла вода (БГВ)

  В повечето случаи след продължителна експлоатация главните спирателни кранове корозират и често са причина за течове или запушвания на инсталациите.

  Нашият опит Ви гарантира качество на ремонтите.

  Необходимо е да се извърши предварителен оглед на място и остойностяване на аварията

  Цената е по индивидуална оферта.

 • Смяна на автоматичен обезвъздушител

  Признак за повреда на автоматичните обезвъздушители в инсталации оборудвани със системи за обезвъздушаване е неравномерното топлоотдаване .Проблемът се усеща предимно на последните етажи на сградата.

  Заявете услугата в Офис на Белчевстрой  , като съобщите:

  • име и точен адрес,

  • телефон за контакт,

  • описание на възникналия проблем

  • Необходимо е да се ангажирате с осигуряването на достъп до апартаментите от последния етаж на сградата, в които са монтирани елементи от системата за обезвъздушаване. 


  Услуга

  Цена, лв.
  без ДДС

  ДДС, лв.

  Цена, лв.
  с ДДС

  Смяна  на 1 брой автоматичен
  обезвъздушител
  *

  14,17

  2,83

  17,00

  Смяна  на 1 брой автоматичен
  обезвъздушител със спирателен кран
  *

  26,67

  5,33

  32,00

  Изпразване и пълнене на отоплителна инсталация от абонатна станция  при необходимост от поставяне на кран

  20,83

  4,17

  25,00

  * към цената на услугата се добавя цена за индивидуално посещение 8,00


  Цената на услугата включва автоматичен обезвъздушител и материали.

 • Обезвъзду-шаване

  Обезвъздушаване на инсталация за топла вода (БГВ)

  Ако често имате следните проблеми:

  • Когато вляза да се къпя , няма топла вода

  • Дълго време източвам докато топлата вода достигне желаната температура

  това най-често се дължи на наличен въздух в инсталацията, който се е събрал при байпасната връзка на последния етаж.Причините довели до това може да бъдат :

  • затопляне на водата в имота на последния етаж на сградата чрез бойлер
  • необитаем апартамент на последния етаж по вертикалата
  • отсъединяване на водомера (затапване ) по вертикалата на последния етаж

  Инсталирането на дренажни кранове в избените помещения решава този проблем.

  Заявете услугата в Офис на Белчевстрой  , като съобщите:

  • име и точен адрес,
  • телефон за контакт,
  • описание на възникналия проблем
  • Необходимо е да се ангажирате с осигуряването на достъп до общите избени помещения на сградата. 


  Услуга

  Цена, лв.
  без ДДС

  ДДС, лв.

  Цена, лв./час
  с ДДС

  Инсталиране на дренажни кранове до 1”

  16,67

  3,33

  20,00

  * към цената на услугата се добавя цена за индивидуално посещение 8,00


  Цената на услугата не включва материали.

 • Ремонт / подмяна на разширителен съд

  Ремонт/подмяна на разширителен съд с/без реконструкция на инсталацията

  Ако разширителния съд на вашата отоплителна инсталация е протекъл, ние можем да Ви предложим различни решения за отстраняване на проблема. Можем да изработим и монтираме нов разширителен съд от отворен тип, разположен в подпокривното пространство на сградата. Друг вариант е да направим реконструкция на отоплителната инсталация и да инсталираме разширителен съд от затворен тип в помещението на абонатната станция.

  Заявете услугата в Офис на Белчевстрой  , като съобщите:

  • име и точен адрес,

  • телефон за контакт,

  • описание на възникналия проблем

  • Необходимо е да се ангажирате с осигуряването на достъп до общите тавански помещения на сградата. 

  Цената е по индивидуална оферта след предварителен Оглед за отстраняване на повреда във вътрешни отоплителни инсталации (ВОИ) и инсталации за битова гореща вода (БГВ)