Проверки и пломби
УСЛУГИ ЕД. ЦЕНА В ЛВ. С ДДС

Първоначално заснемане на отоплителните тела и измервателните уреди и пломбиране на апартаментен топломер/цена на имот/ 

10,00

Поставяне на пломба на отоплително тяло *

3,00
Подмяна на повреден холограмен стикер при затапени радиатори*   10,00
Проверка на имот * 5,00

Проверка на сграда /цена на имот/ 

- от 9:00 ч. до 17:30 ч. 

- в избран от клиента ден от 8:00 ч. до 20:00 ч. 

3,00

5,00

Проверка на разпределител 1*

Techem 

Siеmens 

10,00

15,00

Проверка на топлотехническото състояние на имот

- проверка на инсталация за един имот в рамките на един час

- проверка на инсталация за всеки следващ час

20,00

10,00

* към цената на услугата се добавя цената за индивидуално посещение - 8 лв.

Пломбите и стикерите са Вашата защита, когато съседите тайно свалят топломери и радиатори,.Така Вие и целият вход НЯМА да плащате техните сметки.

Възползвайте се от двойната защита срещу кражби:

- уредите с дистанционно отчитане притежават аларми срещу сваляне

- стикерите и пломбите върху спирателния кран на радиатора са защита срещу демонтаж на радиатора  

Стикерът е:

  • доказана защита срещу демонтаж на радиатора;

  • със специално покритие, което се поврежда при всеки опит за отстраняването му;

  • холографски и не може да се фалшифицира;

  • сигурна защита и срещу таен монтаж на вече свален радиатор.

Проверка на топлотехническото състояние на имот 

При смущения в работата на отоплителната система (радиатори, кранове, тръби)можете да заявите техническа проверка на топлоснабдителната система в имота (апартамента). Нащите специалисти ще съставят двустранен констативен протокол за актуалното състояние с препоръки за отстраняване на установените неизправности.

Заявете услугата лично или чрез упълномощено от Вас лице в Офис на Белчевстрой, като посочите лице и телефон за контакт. Необходимо е да осигурите достъп до обектите, за които е заявена проверката.

Заплащането се извършва при подаване на заявлението в съответствие с ценоразписа на услугите ни :

Срокът за изпълнение е до 5 дни като времето за извършване на проверката се съгласува до 2 работни дни от постъпване на искането.
Проверки и пломби .