Справки и отчети
УСЛУГИ ЕД. ЦЕНА В ЛВ. С ДДС

Индивидуално посещение на имот

- в работен ден от 9:00 ч. до 17:30 ч. 

- в избран от клиента ден от 8:00 ч. до 20:00 ч.

8,00

25,00

Допълнителен отчет - визуален 

В месеца , в който се извършва изравняване на потребеното и начисленото количество изразходена енергия осигуряването на достъп до уредите в имота ще гарантира верността и точността на разпределението на разходите. За това в тези месеци обявяваме две дати за отчет.Едната от датите е задължително в извън работно време( след 17.00 часа в делничен ден или събота/неделя) В случай че все пак не сте успели да осигурите достъп, предвиждаме възможност да заявите допънително посещение за отчет на имотите извън обявените дати .

В имотите оборудвани с уреди с дистанционно отчитане не се налага посещение на отчетник и не се изчислява изравнителна сметка.

Графика за отчитане може да видите ТУК.  

Допълнителен отчет - визуален *

- на разпределител/водомер 

- на апартаментен топломер 

Не повече от 24.00 лева за клиент (без вкл.такса индивидуално посещение)  

3,00

7,00

Издаване на дубликат на изравнителна сметка/документ за отчет

Изравнителните разпечатки се предават срещу подпис на упълномощено лице или домоуправител.Ако не сте получили разпечатката може да получите от нас информация на кого е предадена тя.При желание от Ваша страна може да Ви бъде издаден дубликат.

Издаване на дубликат на изравнителна сметка/документ за отчет

- за индивидуален имот 

- общ за сграда 

4,00

6,00

Справка/удостоверение за предоставяне пред държавни органи
 
С услугата получавате информация за потреблението на топлинна енергия и присъединяването на стопанисваните от Вас обекти/имоти, съгласно изискванията за представяне пред съответните държавни или общински институции, във вид на официална справка/удостоверение.

Услугата се заявява в офис на Белчевстрой. При подаване на искането представете следните документи:

  • документ за самоличност,

  • нотариално заверено пълномощно, ако сте упълномощено лице.

Заплащането се извършва при подаване на заявлението в съответствие с ценоразписа на услугите ни:Справката/удостоверението се издава в срок до 7 дни и получавате лично или чрез упълномощено от Вас лице .

Издаване на справка/ удостоверение за предоставяне пред държавни институции  9,00

Разделяне на сметка на периоди и между ползватели 

При смяна на собственост,на наематели и при друга необходимост можем да разделим сметката между всички ползватели на имота.

Разделяне на сметка на периоди - при радиоуреди или самоотчет /цена на имот/  8,00

Разпределение на топлинна енергия от топла проба /цена на имот/

След ремонт или ново изграждане на инсталация се прави проверка за ефективната работа на инсталацията.

10,00

Корекция на дялово разпределение след изтичане на срок за рекламации след изравнителна сметка 

Корекцията се извършва само с писменото съгласие на Етажната собственост

Корекция на дялово разпределение след изтичане на 30-дневния срок за рекламации след изравнителна сметка /цената е за един отчетен период/

- до 15 апартамента, присъединени към сграда-етажна собственост 

- до 45 апартамента, присъединени към сграда-етажна собственост 

- над 45 апартамента,присъединени към сграда-етажна собственост 

30,00

40,00

60,00

* към цената на услугата се добавя цената за индивидуално посещение - 8 лв.

.

Справки и отчети .