Разпределение на потреблението и промяна в регистрацията

Белчевстрой ЕООД е лицензирана фирма за дялото разпределение на отоплението ( лиценз ). Фирмата извършва и разпределение на разходите за отопление, ел. енергия и др. между потребителите в обществени и стопнански сгради. Наши клиенти са Бургаски свободен университет, Бизнес център Кондоско, по-голямата част от Топлофикация Бургас АД, Топлофикация Сливен АД, Топлофикация Велико ТЪрново АД  и др.

Разпределение на потреблението и промяна в регистрацията .

Подкатегории

 • Справки и отчети
  УСЛУГИ ЕД. ЦЕНА В ЛВ. С ДДС

  Индивидуално посещение на имот

  - в работен ден от 9:00 ч. до 17:30 ч. 

  - в избран от клиента ден от 8:00 ч. до 20:00 ч.

  8,00

  25,00

  Допълнителен отчет - визуален 

  В месеца , в който се извършва изравняване на потребеното и начисленото количество изразходена енергия осигуряването на достъп до уредите в имота ще гарантира верността и точността на разпределението на разходите. За това в тези месеци обявяваме две дати за отчет.Едната от датите е задължително в извън работно време( след 17.00 часа в делничен ден или събота/неделя) В случай че все пак не сте успели да осигурите достъп, предвиждаме възможност да заявите допънително посещение за отчет на имотите извън обявените дати .

  В имотите оборудвани с уреди с дистанционно отчитане не се налага посещение на отчетник и не се изчислява изравнителна сметка.

  Графика за отчитане може да видите ТУК.  

  Допълнителен отчет - визуален *

  - на разпределител/водомер 

  - на апартаментен топломер 

  Не повече от 24.00 лева за клиент (без вкл.такса индивидуално посещение)  

  3,00

  7,00

  Издаване на дубликат на изравнителна сметка/документ за отчет

  Изравнителните разпечатки се предават срещу подпис на упълномощено лице или домоуправител.Ако не сте получили разпечатката може да получите от нас информация на кого е предадена тя.При желание от Ваша страна може да Ви бъде издаден дубликат.

  Издаване на дубликат на изравнителна сметка/документ за отчет

  - за индивидуален имот 

  - общ за сграда 

  4,00

  6,00

  Справка/удостоверение за предоставяне пред държавни органи
   
  С услугата получавате информация за потреблението на топлинна енергия и присъединяването на стопанисваните от Вас обекти/имоти, съгласно изискванията за представяне пред съответните държавни или общински институции, във вид на официална справка/удостоверение.

  Услугата се заявява в офис на Белчевстрой. При подаване на искането представете следните документи:

  • документ за самоличност,

  • нотариално заверено пълномощно, ако сте упълномощено лице.

  Заплащането се извършва при подаване на заявлението в съответствие с ценоразписа на услугите ни:Справката/удостоверението се издава в срок до 7 дни и получавате лично или чрез упълномощено от Вас лице .

  Издаване на справка/ удостоверение за предоставяне пред държавни институции  9,00

  Разделяне на сметка на периоди и между ползватели 

  При смяна на собственост,на наематели и при друга необходимост можем да разделим сметката между всички ползватели на имота.

  Разделяне на сметка на периоди - при радиоуреди или самоотчет /цена на имот/  8,00

  Разпределение на топлинна енергия от топла проба /цена на имот/

  След ремонт или ново изграждане на инсталация се прави проверка за ефективната работа на инсталацията.

  10,00

  Корекция на дялово разпределение след изтичане на срок за рекламации след изравнителна сметка 

  Корекцията се извършва само с писменото съгласие на Етажната собственост

  Корекция на дялово разпределение след изтичане на 30-дневния срок за рекламации след изравнителна сметка /цената е за един отчетен период/

  - до 15 апартамента, присъединени към сграда-етажна собственост 

  - до 45 апартамента, присъединени към сграда-етажна собственост 

  - над 45 апартамента,присъединени към сграда-етажна собственост 

  30,00

  40,00

  60,00

  * към цената на услугата се добавя цената за индивидуално посещение - 8 лв.

  .

 • Проверки и пломби
  УСЛУГИ ЕД. ЦЕНА В ЛВ. С ДДС

  Първоначално заснемане на отоплителните тела и измервателните уреди и пломбиране на апартаментен топломер/цена на имот/ 

  10,00

  Поставяне на пломба на отоплително тяло *

  3,00
  Подмяна на повреден холограмен стикер при затапени радиатори*   10,00
  Проверка на имот * 5,00

  Проверка на сграда /цена на имот/ 

  - от 9:00 ч. до 17:30 ч. 

  - в избран от клиента ден от 8:00 ч. до 20:00 ч. 

  3,00

  5,00

  Проверка на разпределител 1*

  Techem 

  Siеmens 

  10,00

  15,00

  Проверка на топлотехническото състояние на имот

  - проверка на инсталация за един имот в рамките на един час

  - проверка на инсталация за всеки следващ час

  20,00

  10,00

  * към цената на услугата се добавя цената за индивидуално посещение - 8 лв.

  Пломбите и стикерите са Вашата защита, когато съседите тайно свалят топломери и радиатори,.Така Вие и целият вход НЯМА да плащате техните сметки.

  Възползвайте се от двойната защита срещу кражби:

  - уредите с дистанционно отчитане притежават аларми срещу сваляне

  - стикерите и пломбите върху спирателния кран на радиатора са защита срещу демонтаж на радиатора  

  Стикерът е:

  • доказана защита срещу демонтаж на радиатора;

  • със специално покритие, което се поврежда при всеки опит за отстраняването му;

  • холографски и не може да се фалшифицира;

  • сигурна защита и срещу таен монтаж на вече свален радиатор.

  Проверка на топлотехническото състояние на имот 

  При смущения в работата на отоплителната система (радиатори, кранове, тръби)можете да заявите техническа проверка на топлоснабдителната система в имота (апартамента). Нащите специалисти ще съставят двустранен констативен протокол за актуалното състояние с препоръки за отстраняване на установените неизправности.

  Заявете услугата лично или чрез упълномощено от Вас лице в Офис на Белчевстрой, като посочите лице и телефон за контакт. Необходимо е да осигурите достъп до обектите, за които е заявена проверката.

  Заплащането се извършва при подаване на заявлението в съответствие с ценоразписа на услугите ни :

  Срокът за изпълнение е до 5 дни като времето за извършване на проверката се съгласува до 2 работни дни от постъпване на искането.