Монтаж на водомери
Услуга Ед. цена в лв. с ДДС
Монтаж на водомер*  10,00-15,00
Активиране на радиофункция на водомер *  2,00
Демонтаж  на водомер, с поставяне на водомер на клиента* 15,00

одмяна на спирателен кран преди водомера*

40,00 

Пломбиране на водомер*

4,00 

Метрологична проверка на водомер до Q max 5 * 

С включени: демонтаж, проверка от лицензирана лаборатория, монтаж и пломбиране

Без включени: демонтаж, монтаж и пломбиране. С предоставяне на водомера в офиса на Белчевстрой ЕООД, к-с Лазур, ул. Абоба 6А

24,00

10,00

* към цената на услугата се добавя цената за индивидуално посещение - 8 лв.

Всички модели водомери може да разгледате ТУК.

Монтаж на водомери .