ПОследни публикации:

Водомерите за топла вода, разпределителите и топломерите трябва да бъдат с дистанционно отчитане

Водомерите за топла вода, разпределителите и топломерите трябва да бъдат с дистанционно отчитане и одобрени от топлинния счетоводител

С промени в Закона за енергетика, обн. ДВ 21/ 12.03.2021, бяха въведени изискванията на Директива (ЕС) 2018/2002 на Европейския парламент и на Съвета относно енергийната ефективност. Според приетите промени, считано от 12.3.2021 г.:

При подмяна на уреди е задължително да бъдат монтирани водомери за топла вода, топломери и разпределители, които да се отчитат дистанционно.

Дистанционните водомери за топла вода трябва да са доставени или одобрени от фирмата за дялово разпределение.

--ПРОЧЕТЕТЕ ПЪЛНАТА НОВИНА---